Kursy UE

Aktualnie nie realizujemy szkoleń finansowanych z UE .

Prowadzimy pomoc przy KFS.

DO 100% DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ DLA FIRM

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

DZIĘKI KFS WZMOCNISZ SWOJĄ KADRĘ ORAZ KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU

 

Dla kogo środki z KFS?

O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika ( umowa o pracę).

Pracodawca będzie mógł uzyskać środki na:

  1. Szkolenia w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  1. Wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  2. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów małe i średnie przedsiębiorstwa
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa.

ZADZWOŃ 609 270 230 LUB 609 096 109 – wszystkie formalności zrobimy za Ciebie

 

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy