Szkolenie SCC

SCC (Safety Certificate Contractors)
To system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. We współpracy z TÜV Akademia  organizujemy szkolenie z zakresu SCC kończące się egzaminem w języku polskim. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest wydanie certyfikatu SCC oraz znaczków do paszportów bezpieczeństwa.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących lub wyjeżdżających do krajów Europy Zachodniej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze szczególnie niebezpiecznym (transport, budownictwo, przy instalacjach technicznych) powinny zapewnić swoim pracownikom certyfikat bezpieczeństwa SCC.

Program szkolenia
Zakres szkolenia teoretyczno-praktycznego:

 • Ustawodawstwo i kontrola w zakresie ochrony pracy
 • Przyczyny wypadków i postępowanie przy wypadkach
 • Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe
 • Postępowanie dla uzyskania zaświadczenia o pozwoleniu na pracę i wykonywanie prac w ciasnych pomieszczeniach
 • Używanie obrabiarek, narzędzi ręcznych, maszyn i urządzeń budowlanych, urządzeń spawalniczych i elektrycznych oraz pozostałych narzędzi pracy
 • Technika transportu i podnoszenia, drogi komunikacyjne
 • Prace na wysoko i głęboko położonych stanowiskach pracy
 • Indywidualne wyposażenie ochronne
 • Egzamin

Czas trwania
Szkolenia organizowane są w zjazdach jedno-lub dwudniowych.

Miejsce szkolenia
P.U. „HARISPAL” Paulina Szilistowska, ul. Br. Mieroszewskich 122B, 41-219 Sosnowiec
Ponadto istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie firmy kierującej swoich pracowników na szkolenie.

e-mail: biuro@harispal.pl

Partnerzy

 • partnerzy
 • partnerzy