Badania magnetyczno-proszkowe

Badania te polegają na wykrywaniu magnetycznych pól rozproszenia za pomocą drobnoziarnistego, ferromagnetycznego proszku, który nanosi się na powierzchnię badanego obiektu podczas jego namagnesowania. Pole magnetyczne wywiera na cząsteczki proszku stosunkowo dużą siłę skierowaną do powierzchni obiektu. W wyniku oddziaływania magnetycznych pól rozproszenia cząstki proszku skupiają się w miejscu nieciągłości. Badania te mogą być stosowane wyłącznie do materiałów ferromagnetycznych.

Do badań wykorzystujemy defektoskop jarzmowy, miernik natężenia pola magnetycznego firmy List-Magnetik GmbH oraz zestawy firm Magnaflux, Diffutherm, Helling.

proszkowe

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy