Przeglądy techniczne

Spawarki są urządzeniami elektrycznymi dużej mocy i wymagają wyjątkowej obsługi technicznej w celu zapewnienia poprawnego działania i bezpieczeństwa spawacza .

Serwis w naszej firmie posiada niezbędny osprzęt i potrzebne uprawnienia pracowników do wykonania przeglądów technicznych wszystkich urządzeń spawalniczych.

W zakres przeglądu technicznego wchodzą:

  • oględziny zewnętrzne, demontaż urządzenia, oględziny wewnętrzne, czyszczenie,
  • pomiary wstępne, uruchomienie urządzenia, pomiary parametrów,
  • kalibracja parametrów, regulacje punktów pracy, próby obciążeniowe,
  • pomiary ochronne, montaż urządzenia, protokół z badań.
  • W przypadku konieczności dokonania naprawy podczas przeglądu, proponujemy dodatkową ofertę do rozliczenia tej naprawy.

Przeglądy okresowe

Dysponując bogato wyposażonym warsztatem serwisu wykonujemy przeglądy okresowe urządzeń spawalniczych do systemów ISO z odpowiednimi dokumentami.

Korzystną formą współpracy są stałe zlecenia i umowy stałej obsługi serwisowej, gdzie stosujemy największe rabaty na naprawy, przeglądy i pomiary techniczne, wiąże się to również z bezpłatną pomocą techniczną dla klientów tych zleceń.

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy