Badania penetracyjne

Metodę tą wykorzystuje się do wykrywania niezgodności spawalniczych (głównie pęknięć) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Zasada badań opiera się na wykorzystaniu zjawiska włoskowatości (kapilarności), które polega na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich nawet wbrew sile ciężkości. W czasie badań powierzchnię należy wstępnie oczyścić (z rdzy, zgorzeliny, żużla, smarów, olejów, farb), a następnie nanieść penetrant, który wnika w istniejące szczeliny.

Po określonym czasie należy za pomocą zmywacza usunąć nadmiar penetrantu z powierzchni. Następnie należy nanieść wywoływacz, który w przypadku istnienia niezgodności wywabia z niej penetrant i na białym tle wskazuje jej obecność w postaci punktu lub linii innego koloru.
Do badań wykorzystywane są zestawy firm Magnaflux, Diffutherm i Helling.

penetracyjne

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy