Badania ultradźwiękowe

W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko rozchodzenia się fal dźwiękowych w ciałach stałych. Polega ona na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Pozwala to wykrywać nieciągłości materiału zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Metoda ta może być również stosowana do pomiarów grubości w zakresie od 0,6 do 300 mm. Istotną zaletę tych badań stanowi szybkość uzyskiwanych informacji, wysoki stopień dokładności, uniwersalność i skuteczność.Do badań wykorzystujemy defektoskop USM Go DAC firmy GE Measurement & Control Solutions (w tym badania blach na rozwarstwienia).

ultradzwiek

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy