Walidacja urządzeń spawalniczych

  1. KONTROLA I BADANIE URZĄDZEŃ DO SPAWANIA ŁUKOWEGO zgodnie z normą PN-EN 60974-14 2019-02E , PN-EN 50504:2008

 

– Przegląd techniczny – oględziny zewnętrzne

– Czyszczenie wnętrza spawarki sprężonym powietrzem

– Badanie techniczne ochrony przeciwporażeniowej

– Wykonanie walidacji spawarki profesjonalnym walidatorem ArcValidator firmy KEMPPI

– Po pozytywnej walidacji spawarki wydrukujemy protokół z badań technicznych urządzenia do spawania łukowego oraz umieścimy na urządzeniu naklejkę diagnostyczną z datą ważności badań.  

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy