Badania radiograficzne

W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko pochłaniania promieni rentgenowskich. Uzyskany na kliszy obraz promieni przechodzących przez materiał pozwala określić wady wewnętrzne spoin, złączy spawanych, a także odlewów oraz różnych konstrukcji stalowych. Badania radiograficzne cechuje bardzo wysoka wiarygodność.
Do badań wykorzystujemy przenośne aparaty rentgenowskie firmy YXLON typ Y.XP0255 oraz firmy GE Measurement & Control Solutions typ ERESCO, a także źródła izotopowe firmy GammaMat ze źródłem Se75. Zdjęcia wykonywane są na materiałach firm Agfa Structurix, Kodak, Fuji. Obróbka fotochemiczna wykonywana jest na automatach wywołujących Colenta FNDX2.

radio

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy