Laboratorium NDT

HARISPAL LABORATORIUM NDT świadczy usługi w zakresie badań nieniszczących, spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratorium badań nieniszczących Harispal dysponuje wykwalifikowaną kadrą z odpowiednimi uprawnieniami (certyfikaty ukończenia kursów m.in. BASIC, VT3, RT3, UT 1+2 itd.)do przeprowadzania badań zarówno w siedzibie firmy jak, jak i  we wskazanym przez klienta miejscu.

Nasze laboratorium jest w pełni  mobilne i wyposażone w sprzęt wysokiej jakości.
Laboratorium posiada Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego (świadectwo nr LBU – 206/05) oraz zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki (nr D-16526). Wykonujemy badania objętościowe (radiograficzne RT i ultradźwiękowe UT) oraz powierzchniowe (wizualne VT, penetracyjne PT oraz magnetyczno-proszkowe MT). Nasze usługi obejmują również badania twardości oraz badanie składu chemicznego stopów metali.

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat z  dnia 08.01.2024 r.:

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące. Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w roku ubiegłym. 

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy