Badania techniczne ochrony przeciwporażeniowej

Niezbędnym elementem bezpiecznego użytkowania urządzenia spawalniczego jest sprawdzenie odpowiednim certyfikowanym sprzętem pomiarowym stanu izolacji i ciągłości przewodu ochronnego przez uprawnione służby techniczne.

Badania tego typu wykonujemy standardowo przy każdej naprawie spawarki, na potrzebę klienta przekazujemy protokół z tych badań w formie ogólnej lub szczegółowej.

Również na życzenie klienta wykonujemy badania ochronne na sprawnym sprzęcie.

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy